MORESCO 1 Annual General Membership Assembly

Keynote Speech
Sec. Carlos Jericho L. Petilla
MORESCO 1 Annual General Membership Assembly
May 22, 2015

Greetings

Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta sa mga proyekto at programa ng Kagawaran ng Enerhiya. Katunayan, ang pagbisita namin sa inyo sa okasyon ng inyong annual general membership assembly ay isang pagpupugay sa mga naiambag ninyong tulog sa industriya at sektor ng enerhiya.

Hindi po naging madali ang lahat, maraming mga pagsubok ang ating hinarap at kung ‘di dahil sa inyo, ay hindi natin mararating ang ating mithiing magtagumpay para sa tao at bayan. Ang enerhiya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Sa araw-araw nating pagkilos ay gumagamit tayo nito kung kaya’t ganun na lamang ang ating misyon na pag-ibayuhin pa ang pagmomoderno ng mga mekanismo ng kuryente. Ang programa ng elektripikasyon ay isa lamang sa mga hakbang natin. Kasama nito ang reporma sa polisiya at mga makabago pang mga programa na maari nating gamitin upang mapagtagumpayan ang ating mga mithiin.

Kung ating iisipin, ano ba ang ating maitutulong? Mukhang napakalaki ng dapat gawin ngunit ang ating munting kooperatiba ay iisa lamang. Sa aking panunungkulan, hindi ko inisip na nadadaan sa laki ang kontribusyon sapagkat lahat ng tulong at ayuda, maliit man o malaki ay may naiaambag sa pagpapaunlad ng ating sektor. Huwag nating maliitin ang koopratiba. Masuwerte nga tayo sapagkat may oportunidad tayong makipag-usap sa mga tao. Ito, para sa DOE ang inyong kahalagahan dahil direkta kayong nakikipag usap at nakikipag talakayan sa miyembro ninyo na siyang tunay na nagmamay-ari ng EC.

Ang ating pagsunod sa mga Energy Efficiency and Conservation Measures o ang mga wastong pagtitipid ng kuryente ay sapat na upang makatulong sa bansa. Hindi naman kami maging ang bansa humihingi ng hindi natin kayang ibigay. Kung tayo ay magkaka-isa lahat ng ating mga pangarap ay matutupad isa na rito ang pagkakaroon ng isang magandang industriya ng enerhiya na tunay na haligi ng pambansang progreso.

Sa inyong pagpupulong, nawa ay magsilibi itong panahon kung saan meroon tayong maibibigay na mga makabagong programa na gagabay sa ating EC at komunidad. Marami pa tayong tatahakin ngunit huwag nating isipin ang biyahe, ilagay natin sa ating mga isipan ang kahihinatnan ng ating mga paghihirap, isang bansang malaya at may kakayahang pumantay sa pandaigdigang pamantayan.

Sa ngalan ng DOE, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat at ninanais namin ang inyong patuloy na pagtatagumpay sa lahat ng inyong mga programa.

Mabuhay kayong lahat!